YARATICI DRAMA

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Açıklama

Yaratıcı Drama Nedir?

İşitirsem, unuturum; görürsem, hatırlarım; yaparsam, öğrenirim.

Yaratıcı drama en kısa ifadesiyle yaparak, yaşayarak öğrenmek demektir. Eğitim bilimlerinde yöntem olarak herhangi bir dersin konusunu yaparak yaşayarak öğretmek demekken, disiplin boyutuyla yaşama dair her tür olguyu ele alabileceğiniz drama, bir anlamda yaşamın provasıdır.

Yaratıcı Drama Tanımı:

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Çocuk, ergen, yetişkinlere yönelik olarak çok farklı gruplarla yapılabilen yaratıcı drama çalışmaları, estetik bir kaygı bütünlüğünde, kendisi ve başkaları ile barışık, eleştirel düşünebilen, kendini doğru ifade edebilen, empati becerisi gelişmiş, paylaşımcı bireyler yetiştirir.

To Top