TEMEL RESİM

1.Kur Temel Resim eğitiminde desen ile ilgili temel kavramları, desenin işlevi ve önemini anlatmak hedeflenir. Figür ya da nesnenin mekanla ilişkisi, oran-orantı, ışık gölge gibi desenin temel öğeleri arasında ilişkiler kuracak görsel ve duygusal algıyı, etüt (anatomik ve yapısal nitelikler) ve eskiz (anlık ya da kısa süreli görüntülerin, hareketlerin ve durumların ana çizgilerle resmedilmesi) çizecek deneyim ve beceriyi kazandırarak ilk temelin oluşması sağlanır. Amaç, Nesne, canlı model ve doğaya ilişkin her türlü optik görüntüyü çizgi aracılığı ile iki boyutlu düzlemde uygulayarak, çözümleyici ve birleştirici biçim ve kompozisyon uygulamaları yapacak bilinç ve deneyimi kazandırmak.

To Top