KEMAN

CAKA HAKKINDA

CAKA, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nın sembolize edildiği bir projedir. Bu proje Aşkın’ın kişisel vizyonu ve eğitim modeli ile birleşerek son 10 yılın müzik eğitiminde önemli bir rol oynamış ve uluslararası alanı da kapsayan önemli sanatçılar yetiştirmiştir. CAKA Modelinde ‘Yaparak Öğrenme’ esas olarak alınmış ve bireylerin kendi kültürel değerlerine saygıdan yola çıkarak kendilerini geliştirebilecekleri felsefesi temel alınmıştır. Böylelikle yerel kültürlere saygılı, ancak kazanılan birikimlerin daha geniş ölçeklerde ele alınıp uluslararası platformlarda temsiline yönelik bir çalışma sistemi sağlanmıştır.

Çocukların kültürel dünyasını zenginleştiren her türlü eğitim hareketine sahip çıkan CAKA felsefesi ile çocuklar bir arkadaş olarak görünmüş ve onlara yukarıdan bakan ve dikte ettiren değil ama arkadaşça öneren ve eğitim çalışmasının onlarla birlikte yürüyerek varolmasını sağlayan bir eğitim sistemidir.

Açıklama

TARİHÇE

CAKA 2001 yılında kuruldu. 1990 lı yılların başından beri Aşkın’ın kafasında var olan bu proje öncelikle Aşkın tarafından İTÜ TMDK’da uygulanmak istenmişse de, 2001 yılının Kasım ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. İsmail Göğüş ve Prof. Koral Çalgan tarafından davet edilen Cihat Aşkın projeyi burada başlattı.

20 kadar keman öğrencisi ile başlayan proje 6-7 ay gibi kısa sürede başarı kazanarak konservatuar öğrencilerinin sahne performansları ile devam etti. Bursa, Afyon ve İstanbul’da sahneye çıkan ‘Bursa’nın Kemancıları’ nın ünü kısa zamanda tüm yurda yayılarak diğer şehirlerimizi de etkiledi. Bursa’nın başarısı üzerine yurdun diğer kurumlarından davet almaya başlayan Aşkın, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışarak tüm yurdu gezdi ve burada keman öğretmenleri ile öğrencilerini bir network altında topladı. Gönüllü yaptığı masterclasslar ile bilinç uyandırarak gelecekte kuracağı örgütlenmenin ilk adımlarını attı. 2002-2004 yılları arasında bu faaliyetleri yürüten Aşkın, 2005-2006 yıllarında Turkishbank’ın sponsorluğunda gerçekleştirdiği projelerle CAKA’nın adını tüm yurtta duyurdu. İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Denizli, İzmir ve KKTC’de yapılan eğitim faaliyetleri ve konserlerle büyük bir başarı sağlayan CAKA 2007-2008 yıllarından itibaren eğitmenlerin eğitimine önem verdi. Yaklaşık 1,5 sene süren bu çalışmalar dahilinde Aşkın, daha sonraki yıllarda tüm yurtta görev yapacak olan CAKA eğitmenlerini İstanbul’da yaptığı düzenli kurslar ile yetiştirdi. 2007 yılından itibaren düzenli olarak yaz ve kış okulları düzenleyen CAKA, Ayvalık, Sapanca, Beypazarı, İstanbul, Seferihisar, İstanbul, Bursa gibi yerlerde bu etkinlileri sürdürdü. CAKA 2008 yılında İTÜ ARGEM şirketi bünyesinde ilk resmi kursunu açarak küçük çocukların eğitimine başladı. Ulusal bünyede ilk metod oluşturma çalışmalarına başlayan Aşkın bu sayede gelecekte büyüyerek devam edecek olan Türk Keman Okulu’nun temellerini sağlamlaştırmada öncü rol oynadı. Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından ve hocalarından Shlomo Mintz, Rodney Friend, Itzhak Rashkovsky, Ani Schnarch, Hagai Shaham, Peter Fisher, Angel Stankov, Davide Alogna ve Nathaniel Vallois gibi hocaları davet eden, Suna Kan, Hakan Şensoy, Sevil Ulucan, Atilla Aldemir, Şenol Aydın, Gülen Ege gibi Türk hocalarla işbirliği yapan CAKA once 2010 yılında Bursa’da açılan şube ile ilk defa İstanbul dışında eğitime başladı. Daha sonraki yıllarda açılan Ankara ve Mersin (2011), Küçükçekmece (2012) Afyon ve İzmir (2013) ve Kayseri (2014) şubeleri birbirlerini takip etti. 2013 yılında ilk defa yurt dışında Dubrovnik’te Kış Okulu düzenleyen CAKA İstanbul merkezli olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

CAKA KEMAN EĞİTİMİ PROGRAMI

Cihat Aşkın tarafından hazırlanan eğitim modeli çerçevesinde 3 er aylık modüller halinde uygulanan bir eğitim sistemidir. Bu sistem kur sistemi esasına dayanmaktadır. Kursa kabul sınavsız yapılır. Öğrenci kur sınavını geçerse bir üst kura devam eder. Aksi takdirde aynı kuru tekrar okuyabilir. 10 haftalık dersler, 1 haftalık rotasyon masterclassları ve 1 haftalık proje hazırlık süreci ve dönem sonu konserinden oluşur. Her konser sonunda sertifika töreni icra edilir. Rotasyon masterclassları genel merkez tarafından ilan edilir.

CAKA MÜZİK AKADEMİSİ PROGRAMI

Cihat Aşkın’ın kurmuş olduğu ‘Yaparak öğrenme’ eğitim modeli çerçevesinde 3 er aylık modüller halinde uygulanan bir eğitim sistemidir. Bu sistem kur sistemi esasına dayanmaktadır. Her kur başında o döneme ait eğitim projesi şubelere bildirilerek öğrencilerin bu proje çerçevesinde dönem sonu projelerine hazırlıkları temin edilir. Öğrenciler bu programda dört adet temel ders alırlar. Müzik teorisi, müzik kültürü, çalgı ve birlikte müzik uygulaması. Öğrenciler müzik ayrımına tabi tutulmadan her türlü çalgıya kabul edilebilirler. Kursa kabul sınavsız yapılır. Öğrenci kur sınavını geçerse bir üst kura devam eder. Aksi takdirde aynı kuru tekrar okuyabilir. 10 haftalık dersler, 1 haftalık masterclasslar ve 1 haftalık proje hazırlık süreci ve dönem sonu konserinden oluşur. Her konser sonunda sertifika töreni icra edilir.

CİHAT AŞKIN MASTERCLASS PROGRAMI

Şubelerin denetim şartlarına bağlı olarak Cihat Aşkın her sene bir defa şubeleri ziyaret ederek masterclass yapacaktır. Bu masterclasslar 3 gün sürecek olup, tamamen CAKA öğrencilerine ücretsizdir. Bunun dışında Cihat Aşkın şubelere zaman zaman özel ziyaretler yapabilir ve eğitim denetimi yapabilir.

CİHAT AŞKIN ONLINE KEMAN EĞİTİMİ

Öğrencilerin özel isteklerine bağlı olarak daha önceden belirlenen zamanlarda Cihat Aşkın zamanı elverdiğinde online dersler yapabilir. Bunun için öğrenci bağlı bulunduğu şubeye başvurup randevu almalıdır. Bu dersler için şube öğrenciden ücret alabilir.

CAKA YILDIZ PROGRAMI

CAKA programlarından mezun olmuş üst düzeyli öğrenciler Cihat Aşkın tarafından özel eğitime tâbi tutularak kariyer takibine alınırlar. Bu programda ulusal ve uluslararası platformlarda masterclasslar ve konserler yer almaktadır.

ULUSLARARASI ARTİST PROGRAMI

Her CAKA şubesi mali durumuna gore yılda 1 ya da 2 defa genel merkezin isteğiyle uluslararası bir sanatçı davet edecektir. Bu sanatçının ücreti şube tarafından karşılanacak ve bir konser organize edilecektir. CAKA Şubesi tarafından organize edilecek olan konserde şubede bulunan en üst düzeyli 2 öğrencide konsere iştirak edecektir.

CAKA YAZ OKULU

Her yaz genel merkez tarafından organize edilen CAKA Yaz Okulu, ülkemizden ve yurtdışından eğitimcilerin katılacağı bir platform olacaktır. Yaz okuluna her şubeden en az 2 öğrencinin ücretli olarak katılması zorunludur.

CAKA KIŞ OKULU

Her kış genel merkez tarafından organize edilen CAKA Kış Okulu, ülkemizden ve yurtdışından eğitimcilerin katılacağı bir platform olacaktır. Kış okuluna her şubeden en az 2 öğrencinin ücretli olarak katılması zorunludur.

CAKA İÇ EĞİTİM SEMİNERİ

Her sene bir defa gerçekleşecek olan iç eğitim seminerine CAKA şube başkanlıklarının yanısıra şubelerde bulunan eğitimcilerin de katılması zorunludur. Bu iç eğitim seminerleri ücretsiz olarak uygulanacaktır ancak her katılımcı kendi masrafını karşılayacaktır.

ROTASYON MASTERCLASSLARI

Her şube başkanı kendi şubesinin dışında diğer şubelere 3 ayda bir derse giderek rotasyon faaliyetlerine katılacaklardır. Rotasyon masterclassları için davet edilen konuğun seyahat ve kalış masrafları misafir eden kurum tarafından karşılanacaktır. Rotasyon masterclassları genel merkez tarafından tespit edilir. Rotasyon masterclassını veren eğitimci 3 gün içerisinde masterclass ve öğrenciler ile ilgili genel merkeze rapor vermekle yükümlüdür.

GALA KONSERİ

Her yıl daha ulusal çapta önemli bir mekanda yıllık gala konseri düzenlenir. Bu konsere şubelerden gelen öğrenciler olduğu gibi CAKA Yıldızları’da katılırlar.

EĞİTİM TAKVİMİ

CAKA eğitim takvimi her yıl düzenli olarak bölünmüş olan 3 er aylık dilimler halinde düzenlenir. Ocak-Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında düzenlenen dönem faaliyetleri dönem sonu konseri ve sertifika töreni ile sonlanır. Genel merkez tarafından her yılbaşı düzenli olarak şubelere gönderilen takvim şubeler tarafından eksiksiz uygulanır. Eğitim takviminde CAKA sisteminde yer alan her türlü faaliyet yazılıdır.

EĞİTİM MATERYALİ

CAKA eğitim süreci dahilinde tüm eğitim materyali genel merkez tarafından tavsiye edilecektir. Genel merkezin onaylamadığı eğitim materyali derslerde kullanılmayacaktır. Bu temel eğitimin sağlamlığı açısından önemli bir husustur ve şubelerin bu hususu dikkatle takip etmeleri istenecektir.

SERTİFİKA

CAKA Sertifikaları genel merkez tarafından tek tip olarak hazırlanacak ve sertifikanın üzerinde genel merkez ile şubenin armaları yer alacaktır. Aynı zamanda şube başkanı ile CAKA başkanının ıslak imzaları yer alacaktır.

To Top