DANS

Türk ve dünya sinemasındaki önemli örneklerin analiz edileceği bu eğitimde, hem sinema sanatı dışındaki kursiyerlerimizin bu alandaki genel kültürlerinin geliştirilmesi hem de derslerde yapılacak film analizi nedeniyle, sanata yönelik eleştirel bakış açılarının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
To Top