GİTAR

CAKA HAKKINDA

CAKA, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nın sembolize edildiği bir projedir. Bu proje Aşkın’ın kişisel vizyonu ve eğitim modeli ile birleşerek son 10 yılın müzik eğitiminde önemli bir rol oynamış ve uluslararası alanı da kapsayan önemli sanatçılar yetiştirmiştir. CAKA Modelinde ‘Yaparak Öğrenme’ esas olarak alınmış ve bireylerin kendi kültürel değerlerine saygıdan yola çıkarak kendilerini geliştirebilecekleri felsefesi temel alınmıştır. Böylelikle yerel kültürlere saygılı, ancak kazanılan birikimlerin daha geniş ölçeklerde ele alınıp uluslararası platformlarda temsiline yönelik bir çalışma sistemi sağlanmıştır.

Çocukların kültürel dünyasını zenginleştiren her türlü eğitim hareketine sahip çıkan CAKA felsefesi ile çocuklar bir arkadaş olarak görünmüş ve onlara yukarıdan bakan ve dikte ettiren değil ama arkadaşça öneren ve eğitim çalışmasının onlarla birlikte yürüyerek varolmasını sağlayan bir eğitim sistemidir.

To Top