FOTOGRAF KURSU

Fotoğrafın doğuşu ve tarihsel gelişimini, fotoğraf makinelerine ait her türlü ana ve yardımcı teknik malzemeyi, fotoğrafın çekim ve baskı tekniklerine ilişkin laboratuar bilgilerini tanıtmak. Dünyanın öncü fotoğrafçılarının yapıtlarıyla fotoğraf tarihi ve fotoğrafın temel öğeleri hakkında kursiyerleri bilgilendirmek. Fotoğrafın temel öğelerinden (ışık, renk, kompozisyon vb) hareketle yeni imge ve imge ilişkileri yaratma üzerine uygulamalar yaptırarak, teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyimini ve kültürünü kazandırıcı nitelikli çalışmalar yapmayı sağlamak.
To Top