CAM

Yaratıcı Drama Eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. Eğitim süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

  • Özgüven
  • Empati
  • Problem çözme
  • Kendini ifade edebilme
  • Karar verme
  • Yaratıcılık
  • Estetik
  • Hayal gücü/imgelem kullanma
  • Duygularının farkına varma ve Duygularını ifade etme
  • Sözlü-sözsüz ifade

becerilerini geliştirmeyi sağlar.

To Top