Sihirli Kapı Akademi

Zafudu – Sihirli Kapı Akademi; Haziran 2014’te Manisa’da, Zafer Baykal tarafından kurulmuştur. 14 yıllık Akademisyen öz geçmişi ile ressam ve lutiye olan Baykal, her biri alanında tanınmış sanatçı ve akademisyen kadrosu ile siz Manisalıların hizmetinizdedir. Sanatı yeniden sorgulayan program yapısının oluşturulmasına öncelik veren, disiplinler arası sürekli kendini yenileyebilen, kontrol edebilen, sonuçları yorumlayarak yeni hedeflerin belirlenebildiği etkin bir yapılanma işleyişi programlanmıştır. Böyle bir programın taşıyıcısı olacak eğitim kadrosu yanında, konuk öğretim elemanları, alan uzmanları katılımı ile oluşturulacak dinamik öğretim sistemleri ve çağdaş eğitim yöntemleri yer almaktadır.

Sanat eğitiminin kazanımı, sadece estetik kaygılar taşıyan, görselliğe ve biçimselliğe öncelik tanıyan yapıtlar üretilmesini sağlamak değil, çok anlamlı okumaları gerektiren, algılama sınırlarını zorlayan yapıtlar ortaya koyulabilmesi için gerekli koşulları sağlayabilmek olmalıdır. Sınırsız- sonsuz sayıda üretilebilir, genişletilebilir kavramların biçimlendirilmesinde yeni ifade olanakları kullanılmasına zemin hazırlayabilmelidir. Herhangi bir madde ya da alanla sınırlandırılmaksızın kendini ifade edebilen birey, yaratım isteklerine cevap verebilecek alanı, disiplini, madde ya da biçimi kendisi belirleyebilmelidir. Düşüncelerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sınırlama getirilmemelidir.

Bu anlayışla 4 yaşından itibaren herkese açık olan okulumuzda tanışmak için hepinizi bekliyoruz.

To Top