Gürkan GÜLEÇ

1981 yılında Tekirdağ’da doğdu.  İlk keman eğitimine  1996 yılında  Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde  Metin Batur’la  başladı.  1999 yılında Lisans düzeyi  keman eğitimini, Uludağ Üniversitesi’nde Öğr. Gör. Bayezid Akhundov ile sürdürdü.  2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün  yüksek lisans programına kabul edilerek, keman eğitimine Prof. H.Tahsin Kılıç ile devam etti ve 2007 yılında bu programdan mezun oldu.  2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora programına kabul edildi. Doktora düzeyinde keman eğitimini  Prof. Dr. Şeyda Çilden ile tamamladı.  Çalışmalarına; Keman Eğitiminde Doğaçlama konusu üzerinde devam etmekte  ve  Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D ‘ da öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

CAKA ;

Çalgı eğitiminde bireyselleşmeyle gelen yalnızlaşma problemini yıkan ve temel aldığı çalgı arkadaşlığı anlayışı ile her yaştan insan için grup içinde öğrenmenin tüm dinamiklerini kullanan eğitim modeli, CAKA’yı benim için farklı kılan en önemli özellikler.  Diğer yandan;  Ulusal bir keman eğitimi düşüncesi  veya  ekolü, eğitimciliğe başladığım ilk yıllardan beri beni  herzaman heyecanlandıran bir konuydu ve bunun ancak kendi ulusal müzik kültürümüzden yola çıkan, beslenen bir eğitim anlayışı ile gerçekleşebileceğini biliyordum . Cihat hocamla CAKA hakkında konuştuğum andan itibaren, ulusal keman eğitimi ekolümüz ve buna bağlı olarak gelişecek ulusal keman çalma ekolümüz açısından CAKA’nın ne kadar önemli olduğunu anladım.  Beni bu projeye dahil eden Cihat Aşkın hocama çok teşekkür ediyor, bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

 

To Top